Molestowanie psychiczne – stalking

Agencja Art-Detektyw zajmuje się obsługą różnego rodzaju spraw karnych, a więc zbieraniem materiału dowodowego dla osób fizycznych, firm jak i instytucji. Nasza pomoc jest szczególnie przydatna dla tych, którzy padli ofiarą działań przestępczych. Zgromadzone informacje pozwalają dowieść zaistnienia danego faktu lub wręcz przeciwnie, podważyć czy obalić zasadność oskarżenia, wykazać niewinność. Rzetelne i wiarygodne dane zebrane przez doświadczonych profesjonalistów można wykorzystać zarówno podczas przygotowań jak i już w trakcie toczącego w sądzie się postępowania.

Gromadzimy materiały w sprawach karnych, spadkowych, skarbowych, cywilnych, rodzinnych, pracowniczych toczących się w związku z oszustwami, kradzieżami, pobiciami, szantażami, niszczeniem mienia, mobbingiem, molestowaniem seksualnym w pracy, nękaniem oraz innymi.

Niejednokrotnie jest tak, że nieporadna, zagubiona w świecie norm prawnych jednostka zderza się z nieubłaganą jednoznacznością paragrafu, niekompetencją prawników, nieprawidłową lub mylną interpretacją przepisów. Bywa też, że opieszałość, brak obiektywizmu albo błędy i niedociągnięcia przedstawicieli władzy rzutują na przyszłość poszkodowanego.

Niesłuszne oskarżenie potrafi zniszczyć reputację, zniweczyć wcześniejsze dokonania na polu zawodowym i prywatnym, zrujnować dobrze zapowiadającą się karierę, złamać życie. Uporanie się z taką sytuacją, a co więcej, dowiedzenie własnej niewinności okazuje się niejednokrotnie zadaniem przerastającym możliwości zwykłego człowieka. Zebranie niepodważalnych dowodów, zapoznanie się z procedurami i przepisami prawa, wreszcie takie pokierowanie całą sprawą, by zakończyła się pomyślnie – wszystko to wymaga specjalistycznej wiedzy, doświadczenia i biegłości. Warto więc, pomyśleć o zatrudnieniu profesjonalistów, którzy pomogą uporać się z problematyczną kwestią.

Często organy ścigania nie potrafią samodzielnie dotrzeć do prawdy o danym zdarzeniu. Bezmiar procedur, nawał pracy, braki kadrowe, a często też opieszałość samych funkcjonariuszy przyczyniają się do powolnego przebiegu spraw. Postępowania w sprawach karnych trwają miesiącami, a nawet latami. W tym czasie niesłusznie oskarżeni oczekują oczyszczenia z ciążących nad nimi zarzutów. Ofiary przestępstw natomiast pragną, by sprawcy zostali schwytani, osadzeni i sprawiedliwie ukarani.

Agencja detektywistyczna Art-Detektyw dołoży wszelkich starań, by pomóc Państwu uporać się z różnymi aspektami spraw karnych. W ramach naszych usług zbierzemy wiarygodny materiał dowodowy, wyśledzimy lub namierzymy dane sprawcy przestępstwa, postaramy się odnaleźć skradzione mienie, poradzić sobie z szantażystami, mobberami, stalkerami, oszustami i innego rodzaju osobami, które weszły w konflikt z prawem, a których ofiarą padli nasi klienci. Zgromadzone informacje przedstawiamy w formie szczegółowych, rzetelnych sprawozdań z dołączonymi materiałami – fotografiami, filmami, nagraniami audio). Na każdym etapie gwarantujemy pełną dyskrecję i poszanowanie interesów naszych klientów. Współpracujemy z uznanymi specjalistami, kancelariami adwokackimi i biegłymi sądowymi. Działamy zgodnie z prawem, a dostarczane przez nas dowody są zbierane w sposób legalny i mogą zostać wykorzystane w sądzie.