Poszukiwanie mienia

Klienci, dla których problemem jest ustalenie sytuacji majątkowej dłużnika i wyegzekwowanie wierzytelności, rozwiedzeni małżonkowie ubiegający się o spłatę lub wyższe alimenty, a także wszyscy borykający się z windykacją należności mogą skorzystać z usług agencji detektywistycznej Art-Detektyw. Wykonywane przez nas ustalenia usprawniają spłatę długu, zwiększają prawdopodobieństwo efektywnej egzekucji komorniczej, pomagają przyspieszyć przebieg procesu sądowego, umożliwiają wyśledzenie ukrytego mienia. Informacje pozyskujemy zarówno na temat osób prywatnych, jak i firm czy przedsiębiorstw. W szczegółowych raportach zbieramy dane na temat kont bankowych, kontrahentów, majątku, źródeł finansowania, nieruchomości (domów, działek, mieszkań) i ruchomości (towaru, pojazdów, dzieł sztuki), aktywów, akcji, udziałów, zbytego albo utajonego majątku.

Przeprowadzamy analizę historii zatrudnienia, standardu życia, przedstawimy realną sytuację materialną rzekomo niewypłacalnego dłużnika. Należy pamiętać o tym, że obecnie nawet prawomocny wyrok sądu, który nakazał zwrot lub spłatę długu, nie gwarantuje niezwłocznego odzyskania należności wraz z odsetkami. Posiadanie tytułu wykonawczego nie oznacza, że dłużnik wywiąże się ze zobowiązań, a komornik zidentyfikuje mienie i skutecznie je wyegzekwuje.

Ustalenia majątkowe przeprowadzane przez amatorów na własną rękę są bardzo trudne, czasochłonne i na ogół nie przynoszą spodziewanego efektu, kończą się fiaskiem. Wykryte przez drugą stronę samodzielnie prowadzone śledztwa dają odwrotny skutek – dłużnik zaczyna jeszcze skrupulatniej ukrywać dobytek, oficjalne źródła dochodów lub wyzbywać własności. Nasza agencja działa w sposób dyskretny. Wieloletnie doświadczenie i profesjonalizm gwarantują wysoką skuteczność. Licencja uprawnia nas do przetwarzania danych osobowych bez wcześniejszej zgody zainteresowanych, dzięki czemu nasi klienci mogą wykorzystywać legalnie pozyskany materiał jako dowód w sądzie.

Ustalenia majątkowe prowadzone przez wykwalifikowanych detektywów pozwalają sprawdzić wiarygodność i wypłacalność przyszłego kontrahenta, klienta, wspólnika. Status materialny, ewentualne zadłużenia i zaległości potencjalnego partnera biznesowego mogą ustrzec przedsiębiorców przed ryzykownymi transakcjami, inwestycjami lub współpracą. Źle dobrany udziałowiec czy nawet nabywca bywa realnym zagrożeniem dla bieżącego przedsięwzięcia, a niekiedy funkcjonowania i rozwoju całej firmy. Dlatego przed nawiązaniem jakichkolwiek stosunków biznesowych na większą skalę, warto skonsultować się z doświadczonym pracownikiem naszej agencji detektywistycznej.

Licencjonowani specjaliści z wieloletnim doświadczeniem w rozwiązywaniu tego typu spraw pomogą Państwu skutecznie uporać się z problemem niesolidnych dłużników. Plan działania opracowujemy w zależności od skomplikowania i indywidualnych uwarunkowań każdego przypadku. Działania raportujemy w szczegółowych sprawozdaniach, dzięki czemu nasi klienci mają stały wgląd w zakres i postęp prac.