Poszukiwanie osób zaginionych

Poszukiwanie osób to proces skomplikowany, żmudny, wymagający dużej wiedzy, sprawności i doświadczenia. Niejednokrotnie sprawa tego typu wiąże się z ogromnym stresem oraz głęboką traumą dla najbliższych.

Szczególnie trudną sytuacją są porwania i zaginięcia. Niepewność i niepokój towarzyszące tym wydarzeniom sprawiają, że niezwykle ciężko podjąć racjonalne działania. Dominują skrajne emocje, które odbierają możliwość trzeźwego, pragmatycznego myślenia. A wiadomo, że poszukiwania trzeba zacząć jak najszybciej.

Biuro detektywistyczne Art-Detektyw oferuje pomoc w opracowaniu spójnej strategii i podjęciu właściwych kroków. Stworzymy zarys kolejnych etapów działania, wybierzemy odpowiednie metody, zaproponujemy najlepsze rozwiązania. W zależności od potrzeb, indywidualnych uwarunkowań i stopnia skomplikowania danej sprawy poszukiwania możemy prowadzić w sposób dyskretny i niezauważalny albo we współpracy z lokalnymi lub ogólnopolskimi mediami, nadając zaginięciu/porwaniu masowy rozgłos.

Szczególnym rodzajem porwań są porwania rodzicielskie. Najczęściej dochodzi do nich w trakcie procesu rozwodowego albo tuż po nim, gdy jednemu z rodziców zostają ograniczone lub odebrane prawa rodzicielskie. Często jeszcze w trakcie sprawy ojciec lub matka porywają i ukrywają dziecko, by wyegzekwować na drugiej stronie określone decyzje, kompromis albo ustępstwa.

W przypadku, gdy uprowadzenia dokonuje opiekun dysponujący pełnią praw, policja nie ma możliwości interweniowania, ponieważ nie dochodzi wówczas do przestępstwa ani naruszenia prawa. W sytuacji odwrotnej prawomocny wyrok daje podstawę organom ścigania do podjęcia działań. Jednak od porwania do chwili rozpoczęcia poszukiwań upływa z reguły jakiś czas. Czas, który pracownicy naszej agencji detektywistycznej mogą z powodzeniem wykorzystać, by odnaleźć Państwa pociechę.

Nasza pomoc okazuje się też niezbędna przy uprowadzeniach dla okupu i wszystkich innych, gdy trzeba działać błyskawicznie i profesjonalnie, aby ustalić miejsce przetrzymywania osoby porwanej, uwolnić lub odbić ją z rąk porywaczy i zagwarantować bezpieczeństwo.

Jeśli chodzi o zaginięcia w pierwszej kolejności ustalamy, z jakiego typu sprawą mamy do czynienia: zaginięciem osoby chorej, nieletniej, uprowadzonej czy też ukrywającej się celowo, obciążonej długami, ściganej przez wierzycieli, policję, uciekającej przed odpowiedzialnością karną. Po zebraniu tych kluczowych informacji, podejmujemy odpowiednie kroki zmierzające do ustalenia większej ilości szczegółów, opracowujemy taktykę, planujemy etapy akcji i rozpoczynamy działania. Współpracujemy z polskimi oraz zagranicznymi fundacjami, instytucjami, podmiotami związanymi z problematyką zaginięć i porwań, dzięki czemu gwarantujemy Państwu wszechstronny i szeroki zakres poszukiwań.

Ponadto zajmujemy się również ustalaniem miejsca pobytu, zamieszkania osób, z którymi nasi klienci utracili kontakt w przeszłości. Już niewielka, zdawkowa ilość informacji, drobny trop pozwoli nam dotrzeć do dawnej koleżanki, miłości z czasów szkolnych, kuzyna, który wyprowadził się na drugi kraniec kraju albo dalekich krewnych – współspadkobierców pokaźnego majątku po stryju. Zapraszamy do współpracy z agencją Art-Detektyw. Nasze doświadczenie w podobnych sprawach, pozwoli szybko, a przede wszystkim skutecznie rozwikłać zagadkę zaginięcia bliskich Państwu osób.